Dziś jest wtorek, 22.01.2019, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego.

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego.

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego.

Kończy się pierwszy rok realizacji projektu partnerskiego prowadzonego wspólnie przez Miasto Turek, Powiat Turecki, gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów oraz Turecką Izbę Gospodarczą i Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

Projekt pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” finansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz funduszy krajowych, ma na celu poprawę sytuacji gospodarczej na terenie powiatu tureckiego, do czego doprowadzi realizacja zintegrowanych przedsięwzięć związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru. Punktem wyjściowym do ich realizacji jest opracowanie dokumentów strategicznych, które wytyczą kierunki rozwoju i określą priorytetowe zadania. Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2014-2015.

W roku 2014 udało się wspólnie opracować dwa dokumenty strategiczne, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej projektu www.partnerstwolokalne.turek.pl .

Pierwszym z nich jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025, której opracowaniem zajęła się firma Ecorys Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Opracowanie dokumentu poprzedziły liczne konsultacje społeczne i spotkania warsztatowe, a ostateczna wersja strategii dostępna jest na stronie pod linkiem: http://partnerstwolokalne.turek.pl/wp-content/uploads/2014/12/Zintegrowana-Strategia-Powiat-Turecki.pdf .

Kolejny dokument to Plan Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa, przygotowany przez firmę EUROGRANT Jarosław Gromek z Poznania. W ramach zamówienia przeprowadzono trzy szkolenia dla członków Partnerstwa oraz opracowano Plan Rozwoju Partnerstwa, w którym m.in. dokonano oceny dotychczasowej współpracy partnerów, wskazano najbardziej optymalną organizacyjno – instytucjonalną formułę Partnerstwa, a także kierunki jego działalności i wizję docelowego stanu rozwoju. Pełna wersja dokumentu możliwa do pobrania również na stronie pod linkiem: http://partnerstwolokalne.turek.pl/wp-content/uploads/2014/12/Plan_rozwoju_instytucjonalnego_Turek.pdf .

W nadchodzącym roku planowane jest opracowanie Studium komunikacyjnego oraz Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiatu. Zakończona zostanie także trwająca obecnie praca nad przygotowaniem Strategii marki i produktu turystycznego dla obszaru Powiatu Tureckiego.

Ponadto projekt przewiduje dofinansowanie indywidualnych dokumentów planistycznych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia priorytetowych inwestycji przez poszczególne gminy. Potrzeba realizacji tych inwestycji musi jednak wynikać z opracowanych wcześniej dokumentów strategicznych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa we wszelkich konsultacjach społecznych przeprowadzanych podczas budowania strategicznych opracowań, a także do śledzenia postępów w realizacji projektu na stronie internetowej.

MD


Pozostałe aktualności